This Place of Affection

Vertrekpunt voor dit werk was de vorige functie van tentoonstellingsruimte 38CC. De grote zaal was vroeger een laboratorium. Een ruimte voor experiment dus. Dat idee van experiment komt op een subtiele manier terug in een tweedelige installatie. Onwillekeurig ga je op zoek naar de verbanden tussen het getoonde in de twee ruimtes. Het is aan de toeschouwer het geheel te ontrafelen

De eerste ruimte toont ons 5 door grote schotten gescheiden werkplekken. Ieder van deze plekken is weer verdeeld door een lange houten bank, die een barrière vormt in het geheel. Het biedt de privacy van een gezamenlijk kleedhok. De ruimte suggereert een praktische functie. Zoals balies, bushokjes en wachtruimtes, zichtbare onderdelen zijn van ons gezamenlijk gecreëerde systeem.

De tweede ruimte oogt als een kleine bioscoop die ruimte biedt aan 4 personen. (zie "Penitant") Op een scherm worden continue meisjesportretten getoond met een merkwaardige overeenkomst. Wat voor relatie hebben ze met elkaar en met hun maker? En wat hebben ze te maken met de wasbakachtige vormen, de schotten en de banken in de eerste ruimte?

Ruimte van 8 meter bij 20 meter.
2008. Tentoonstellingsruimte 38CC, Delft